Telefon/fax: 06 1 315 1477
1024 Budapest, Pengő utca 3. fsz. 1.
Közlekedési baleseti kártérítési perek

Az összes magyar biztosító székhelye Budapesten van, ezért Budapesten perelhető minden magyar biztosító. Ebből adódóan baleseti kártérítési pereket az egész ország területéről vállalunk tisztán sikerdíjas megállapodás alapján is.

A baleseti kártérítési per indításának nem akadálya, ha valakit egy közlekedési baleset miatt szabálysértési hatóság vagy büntető bíróság elmarasztalt, míg a másik felet esetleg nem is marasztalták. A közlekedési balesetek kártérítési szempontból ritkán „feketék-fehérek”, nagyon sok esetben a hatóságok által korábban elmarasztalt baleseti sérült komoly kártérítést kap a kártérítési perben, mert a baleset bekövetkeztében a másik félnek is jelentős felróható magatartása volt. Nincs tehát reménytelen eset, minden egyes baleseti ügy egyedi és gondos vizsgálatot igényel kártérítési szempontból.

A baleseti kártérítési perek jelentős perköltségkedvezményekkel indíthatóak, a per megindítása a megbízónak költségmentes. A baleseti kártérítési perek esélyeit gondosan kell felmérni, mert a perköltségkedvezmények miatt sokan megfontolatlanul bocsátkoznak perbe.

Miután a baleseti kártérítési pereket sikerdíjas alapon vállaljuk, ezért a lehetőségekhez képest alaposan megvizsgáljuk egy per indításának esélyeit, mert nem érdekünk túlzottan kockázatos per vállalására biztatni senkit.

Baleseti kártérítési per megindítását megelőzően ingyenes jogi tanácsadást vállalunk, ahol perindítási, pernyerési esélyeiről bárkit szívesen tájékoztatunk.

 

Néhány érdekesebb ügyünk ítéleteit is olvashatják az érdeklődők.